Ændring af Krav til avlsprøve1:

Da vi jo som i alle ved lige for tiden ikke kan afprøve vore hunde på levende ræv har bestyrelsen foreslået følgende ændring som DKK's bestyrelse har godkendt som prøveordning i 2018

Avlsprøve ZP 1 kan stadig tages i Tyskland så her er der ingen ændring.

Ændringen er at vi indfører ZP1a : som kan tages i Danmark og består af en udslæbsprøve på rovvildt der aflægges på prøvedagen efter de regler vi allerede kender fra brugsprøven.
Derudover skal hunden aflægge en naturgravsprøve på jagt efter de af FCI allerede udstukne regler, dog tilpasset Dansk jagtlovgivning.

Link til reglerne