MEDLEMSMØDE REGION NORDJYLLAND

REFERRART:
Medlemsmøde afholdt d. 17/10 2018 kl. 18.30 hos Ejgil
Der mødte 6 medlemmer op til grill, pølser, øl, kaffe og æblekage.
Formandsberetning omtalte blandt andet rævesagen og mårhunde.
Der blev diskuteret en del, om hvad man kunne gøre.
Kassebeholdning d. 30/9 2018: 1.887,00 kr.
Valg til region Nordjylland.
Valgt blev
Formand Ejgil Rasmussen, Doktorparken 69, 9230 Svenstrup tlf 22521147
Kasserer: Hugo Andersen, Hobrovej 995, 9530 Støvring tlf 23951053
Lejf Thomsen, Hulsigvej 1, 9881 Bindslev tlf 20103121
Jens Ole Jensen, Strandvejen 330, 9340 Aså tlf 40155371
Claus Krahn Thomsen, Åvej 18, 9400 Nørresundby tlf 51538905
Mødet sluttede kl 22.00