Avlsgodkendelsesregler

Nye anbefalinger for Tysk jagtterrier pr. 01-08-2013:

For at få Basis Plus stambog med teksten "Denne hund er avlet efter Tysk Jagtterrier Klubs og DKK's avlsanbefalinger" påført, skal følgende være opfyldt:

1. Faderen skal før parring være præmieret på en godkendt avlsprøve med 1. præmie og være bedømt med minimum sg/sg på Zuchtchau

2. Moderen skal før parring være præmieret med mindst 2. præmie på en godkendt avlsprøve og være bedømt med minimum g/g på Zuchtchau


Tysk Jagtterrier er tilsluttet Dansk Kennel Klubs stambogsføringsregler pkt.10.b.

DKK’s avlsgodkendelsesregler

Avlsret har hunde, for hvem én af følgende forudsætninger er opfyldt:

  1. Hunden har på en af DKK anerkendt udstilling har opnået mindst 2. præmie
  2. Hunden har opnået avlsgodkendelse på et avlsgodkendelsesarrangement, foranstaltet af den pågældende races specialklub og godkendt af DKK

En hund, der to gange har fået 0 (nul) på udstilling, kan kun opnå stambogsføringsret i henhold til pkt. 10.b. i stambogsføringsreglerne.

Avlsgodkendelsesarrangement

En tysk jagtterrier kan avlsgodkendes på en avlsprøve. Følgende 3 krav skal da være opfyldt:

  1. Hunden skal på prøvedagen være fyldt 9 måneder
  2. Eksteriørdelen skal mindst have flg. resultater:
    Hanner: SG / SG
    Tæver: G / G
  3. Eksteriørbedømmelsen skal foretages af en autoriseret eksteriørdommer.

Avlsrestriktion vedr. linseluxation

Hvis DKK fra et medlem af øjenpanelet modtager indberetning om påvist linseluxation hos en tysk jagtterrier, nedlægges der automatisk avlsforbud på hunden, dens forældre samt dens evt. afkom.