Anbefaling til opdrætter og hvalpekøber

Linseluxation - en arvelig, smertefuld øjensygdom, der medfører blindhed.

På medlemsmødet den 3. april 2004 blev det vedtaget at anbefale opdrætterne, at de følger de nye tyske avlsregler vedr. den frygtede, arvelige øjensygdom linseluxation (LL) hos tysk jagtterrier.

Det betyder, at det gamle LL-tal, som vi efterhånden var blevet fortrolige med i kampen mod sygdommen, nu erstattes med den såkaldte P-værdi. P-værdien beskriver risikoen for, at en hund nedarver genet for LL til næste slægtled.

Anbefalingen lyder:

  1. En hund, hvis P-værdi er lig med eller ligger over 0,3000 må ikke bruges i avl (30 % risiko for, at den nedarver LL-genet til næste slægtled).

  2. Hvalpenes P-værdi må ikke overstige 0,0200 (2 %). Hvalpenes P-værdi fremkommer som produktet af forældredyrenes P-værdier.

Opdrætterens ansvar

Inden en parring finder sted, bør opdrætteren sikre sig, at forældredyrenes P-værdier er i orden. Tallet bør være så lavt som overhovedet muligt. Jo lavere P-værdier hos forældrene, jo mindre risiko er der for, at hvalpene arver genet for linseluxation, evt. selv udvikler sygdommen. Forældrenes P-værdier må under ingen omstændigheder være højere end 0,3000.

Samtidig bør opdrætter checke, om hvalpenes P-værdi ved den påtænkte parring også er i orden, inden han/hun lader parringen gennemføre. Hvalpenes P-værdi må ikke overstige 0,0200.

Oplysning om forældredyrenes P-værdier får man ved et opslag i dataprogrammet DogBase, som Tysk Jagtterrier Klub abonnerer på. Hvalpenes P-værdi finder man ved at testparre forældrene i programmet.

Hvalpekøberen

Også hvalpekøberen bør på sin side og i egen interesse være yderst opmærksom på hvalpenes P-værdi, når han skal vælge sin nye hund. Jo lavere P-værdi, jo bedre, og - som det er nævnt - under ingen omstændigheder højere end 0,0200.

Hvalpekøberen kan ligesom opdrætteren til enhver tid henvende sig til Tysk Jagtterrier Klub og få de nødvendige oplysninger på det kuld, han overvejer at købe hvalp fra.

Hvordan gør man?

Hvad enten man planlægger en parring, eller man planlægger et hvalpekøb, bør man altid kontakte Tysk Jagtterrier Klub Klub først. 

For at kunne oplyse om P-værdierne skal vi blot bruge forældredyrenes navne og/eller (helst) stambogsnumre. Oplysningerne fås pr. telefon, via e-mail eller pr. post, som man ønsker. Det er gratis, men ønsker man at få oplysningerne tilsendt pr. post, skal man dog fremsende en frankeret returkuvert.