Dansk Kennel Klubs etiske regler for opdræt:

  1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

  2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

  3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

  4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid – og sidste kuld i tævens 7. leveår. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.

  5. Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

  6. Parringer mellem individer nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

  7. Matadoravl, hvor enkelte hunde dominerer avlen inden for en race, bør undgås.

  8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

  9. Det er opdrætterens pligt at give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov. Læs evt. artiklen om hvalpetest i HUNDEN nr. 6/1996: "Klø hundehvalpen på maven".

  10. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.