Tysk Jagtterrier Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

TJK arbejder aktivt for at bevare og/eller forbedre den tyske jagtterriers kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Klubben arrangerer udstillinger, prøver og forskellige aktiviteter for medlemmerne.