HUNDEN juni 1962

Tysk Jagt-Terrier

Da vi nu har registreret flere Tyske Jagt-Terriers i Dansk Kennelklub, og en af disse blev vist på D.K.K.s internationale udstilling i Aalborg den 29. april 1962, har vi bedt fru Helga Bumbech Wunsch, vor kendte Terrier-dommer, om en oversættelse dels af den tyske standard og dels af forskellige omtaler af racen udsendt af »Deutscher Jagdterrier-Club e. V.«.

Hvad er en Tysk Jagt-Terrier?
Den Tyske Jagt-Terrier er en ca. 33 til 40 cm høj jagthund. Dens farve er sort med brune aftegn på krop og løb. Foruden denne farve forekommer af og til brune, brunrøde og vildsvinefarvede. Disse farver er race­mæssigt anerkendte. Hvide aftegn på bryst og poter er ikke fejlagtige. På grund af disse »dækkende« farver egner hunden sig glimrende som ledsager for skovjægeren eller forstmanden.
 artikel2
Tysk Jagt-Terrier ”Orf v. Schlesierland”.
Billede udlånt af skovrider Sven Larsen, Tolne.
Racen er opstået af førkrigstidens Fox Terrier-stamme med en forøgelse af arbejdsduelighed gennem blodfornyelse fra den sortrøde gammelengelske Ruhårsterrier. 
Pelslaget er en knap, hård ruhår eller en tyk glathår. Kropsbygningen skal vise »flydende« linier som hos de store jagthunde, f.eks. de Ruh. og Korth. Hønsehunde.

Hvad bruges den Tyske Jagt-Terrier til?
Den Tyske Jagt-Terrier bør udelukkende benyttes til jagtbrug. Som mode-, ledsage- eller stuehund egner den sig absolut ikke på grund at dens skarphed og fyrighed. Den må absolut heller ikke bruges som ren »markhund«, da den ikke står for vildtet og heller ikke skal tage stand.
Dens hovedopgave er arbejdet rovvildtet (ræv og grævling) såvel under som over jorden, specielt egner den sig fortrinligt som »udsmider« af ræv og grævling også på vanskelig klippegrund. Den er en kamphund, der hensynsløst går på modstanderen og ikke helmer, før denne er nedlagt. Med lige så gode resultater bliver den Tyske Jagt-Terrier på grund af sin grebsikre skarphed og sin gode næse brugt til vildsvinejagt og til udryddelse af rotter.  Den lille meget behændige Terrier løber ikke nogen større risiko for at blive forulempet ved spark eller på anden måde af vildsvinet, endda ikke så stor en risiko som de større Meutehunde.
Den så alsidigt begavede og kloge Terrier egner sig også godt til jagten i buskadser og tæt krat, hvor den ligefrem »støver« f.eks. anskudte ænder og  fasaner samt harer og kaniner op. Pa svejsarbejde efter sygt eller anskudt storvildt og råvildt er den også glimrende.
De fleste Tyske Jagt-Terriers jager »halsende«, og denne egenskab er særdeles glimrende specielt i skov og plantage. Denne specielle egenskab fremelskes stærkt i avlen.
Den Tyske Jagt-Terrier har endelig også en udmærket passion for vandarbejde, og den apporterer alt vildt, som den på nogen måde kan bære.
Gennem rigtig vejledning og afretning udfører den Tyske Jagt-Terrier på alle disse områder et værdifuldt arbejde.
Den Tyske Jagt-Terrier Klub udfører et stort arbejde for opdrættet og for at bevare denne jagtivrige Terrier udelukkende for jægerkredse. Den afholder anlægs- og brugsprøver, råder i alle avlsspørgsmål, og den bringer oven i købet salg og køb i stand af fuldstændigt gennemavlede Jagt-Terriers.
Den Tyske Jagt-Terriers historie er ganske ny, idet tyske jægere først begyndte på opdrættet for ca. 30 år siden for at skaffe sig en robust jord- og brugshund ud af de gamle engelske Terrier-racer. Man gik tilbage til den gammelengelske sortrøde Ruhårsterrier og krydsede denne stamme med de gennem årtier avlede almindelige Fox Terriers. Ved et omhyggeligt udvalg og gennem meget nøje gennemtænkte prøver førtes opdrættet frem, så det blev så ændret i eksteriør og karakter samt egenskaber, at Federation Cynologique Internationale meget hurtigt anerkendte opdrættet som en selvstændig race.

Gengivet fra Dansk Kennel Klubs medlems-blad, HUNDEN 1962, med tilladelse fra DKK.